ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА – пресконференция на тема ЗАЕТОСТ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА: ПОЛИТИКА ЗА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) ще представи своя поглед върху икономическата ситуация в страната, като фокусът ще бъде поставен върху заетостта и пазара на труда. Ще дискутираме следните въпроси: • Задава ли се нова рецесия в Европа и България? • Какво се случи със заетостта от началото на кризата и какви са поуките? • Ще достигне ли безработицата рекордни нива през 2012 година? • Каква е държавната политика в подкрепа на заетостта и постига ли резултати? • Какви са тежестите върху труда и има ли алтернативна политика за нови работни места и заетост?

Leave a Reply