Интересни събития и обучения в периода март – октомври 2010 г. към 1.03.2010 г.

Важни събития и обучения през пролетния и летен бизнес сезони.

Leave a Reply