Интересни събития и обучения в периода януари – юни 2010 г. към 1.02.2010 г.

Важни събития и обучения през зимния и пролетния бизнес сезони.

Leave a Reply