Интерсолар Варна АД вече се търгува на Българска Фондова Борса

Г-н Красимир Узунов, изпълнителен директор на „Интерсервиз Узунови”, откри борсовата сесия на Българска Фондова Борса и отбеляза началото на търговия на емисия акции на Интерсолар Варна АД-София.

Leave a Reply