ITCE организира четири обучения през март и април

Обученията са на теми: "Въведение в управлението на проекти", "Course ITIL in Practice v3: Foundation", "Управление на разходи и планиране на графика на проект" и "Course ITIL in Practice v3: Change, Configuration & Release (CCR)".

Leave a Reply