Изграждането на Интегрирана национална телекомуникационна инфраструктура изисква Публично-частно партньорство

Бизнесът поиска Обществен съвет, който да поеме координацията.

Leave a Reply