Как да си помогнем сами? Обединени Бизнес Клубове организират среща за малкия и средния бизнес в София

Ще бъдат поставени проблемите, с които бизнесът се сблъсква всекидневно.

Leave a Reply