Календар на събитията на членовете на Български дарителски форум през месец ноември 2009 година

17 ноември, от 9:30 часа, в хотел «Шератон» в София ще се проведе форум «Корпоративна социална отговорност: първа среща на бизнеса и неправителствените организации». Организиратори са Фондация “Лале”, вестник «Капитал», Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Мрежата на Глобалния договор в България.

Leave a Reply