Колко е важен броят на публикациите от едно PR събитие или как да измерим ефективността на Public Relations

Печалбата от инвести­раните в PR средства трудно сe калкулира, защото за разлика от рекламата PR продава напред във времето.

Leave a Reply