Конекта с престижно отличие на Коника Минолта Европа

Print Sample Competition 2011 награди агенцията за директен маркетинг и българския офис на Коника Минолта за професионални решения за производствения печат.

Leave a Reply