Конференция на тема: "Журналистика без журналисти, ПР без ПР-и" се провежда в НБУ на 17 и 18 ноември

По време на конференцията студенти, докторанти и преподаватели ще изнесат доклади и научни съобщения по темата, които ще бъдат дискутирани.

Leave a Reply