Конференция на тема: "Нанонаука и нанотехнологии" се провежда днес във Варна

Организатори са БАН, Медицинският и Техническият университети във Варна и ВВМУ "Н. Вапцаров".

Leave a Reply