Конференция "Промени в климата: Европейска схема за търговия с емисии" 2009 се организира на 29 септември

Това специализирано събитие ще разгледа ключови въпроси и практически аспекти на търговията с емисии и икономическото влияние на промените в климата

Leave a Reply