Конференция SMART FACILITIES : ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ се провежда на 21 май

Конференцията има за цел да срещне представители на заинтересованите страни в областта на фасилити мениджмънта.

Leave a Reply