Конференция Waste Infrastructure & Services – Инфраструктура и услуги в управление на отпадъците се организира на 24 юни

Конференцията има за цел да срещне представители на заинтересованите страни в областта на управление на отпадъците.

Leave a Reply