Конкурс АГОРА 2010 награди победителите за гражданска инициатива, реализирана от читалище

Голямата награда получи НЧ “Бъдеще сега 2006”, с. Гудевица, с инициативата си „Младежка конференция за иновативни и творчески идеи TEDxYouth@Sofia 2010”. Обединена българска банка присъди своята Специална награда на Народно Читалище ”Зора-1903”, село Радилово, община Пещера, за инициативата "Ден на традиционните продукти”.

Leave a Reply