КРИМИНАЛНО

Изпращаме Ви копия от писмата ни до различни държавни институции и медии. Прикачените файлове са снимки свързани с тези писма.

Leave a Reply