Кръгла маса на тема "Генерални мерки за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека" на 27.04, 10h, парк-хотел Москва

Събитието е организирано от Фондация "Български адвокати за правата на човека" и цели да се дискутират предложените от Фондацията генерални мерки за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) постановени срещу България и разкриващи особено често повтарящи се нарушения на правата, уредени в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС). На срещата ще присъстват авторите на предложенията, представители на събедната, изпълнителната и законодателната власт, други гости и представители на медиите.

Leave a Reply