Кръгла маса на тема: "Международни платформи в областта на публично-частните партньорства" се провежда днес в София

По време на форума ще бъдат обсъдени възможностите за изграждане на платформи за публично-частни партньорства /ПЧП/, законодателните инициативи, както и визията на изпълнителната власт за развитие в областта ПЧП.

Leave a Reply