Кръгла маса за енергийна сигурност на Черноморския регион чрез публично-частното партньорство се провежда днес в София

Очаква се по време на форума да бъде обсъдена възловата роля на Черноморския регион за гарантиране сигурността на енергийните потоци от Централна Азия и Близкия изток към Европа.

Leave a Reply