Курс за сватбени агенти – нова менторска програма за обучение, 26-27.08.2010 г.

Обучението е отлична инвестиция за всички, които сериозно желаят да започнат самостоятелен бизнес в сферата на подготовка и организация на сватби и семейни тържества.

Leave a Reply