Курсът "Как да изготвим и контролираме изпълнението на бюджета?" започва на 14 юни

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, съвместно с Школата по финанси и счетоводство "Бест Сълюшънс Тийм" /BSTeam.bg/ започват серия от специализирани обучения, насочени към представителите на бизнеса. Курсовете са с изцяло практическа насоченост, като целят да подпомогнат мениджърите при управлението на техните компании чрез постигане на по-добро разбиране и използване на специфичната финансово-счетоводна информация като база за вземане на решения. Съвместната инициатива стартира в средата на месец юни, във формат на еднодневни обучения.

Leave a Reply