LG, Philips и Sharp обединяват усилията си, за да предложат универсални приложения за различните платформи Smart телевизори

София, 27.09.11 г.– LG, Philips и Sharp се споразумяха да работят заедно, за да установят еднакви технически изисквания за Smart телевизорите, базирани на отворени стандарти като HTML5, CE-HTML и HbbTV. Първата стъпка на групата ще бъде представянето на бета версия на съвместен пакет за разработване на софтуер (Software Development Kit - SDK). Това подчертава нуждата от определяне на единни технически изисквания, които ще позволят на разработчиците да създават приложения, които могат безпроблемно да работят на Smart телевизори на LG, Philips и Sharp Aquos Net+.

Leave a Reply