LG се ангажира активно с програми за опазване на околната среда

София, 11.08.11 г. – LG Electronics повишава своята ангажираност към „зеленото управление”, като създава условия на своите бизнес подразделения и филиали да бъдат по-отговорни по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, от етапа на производство до тяхното бракуване и рециклиране.

Leave a Reply