LLP Dynamics България с нов Управляващ Директор

Стели Димитрова поема изцяло управлението на българския клон на компанията

Leave a Reply