Майкрософт представя пред бизнес потребители Microsoft Exchange Server 2010, Windows Server 2008 R2 и Windows 7

Повече от 500 представители на българския бизнес се запознаха с възможностите, които новите продукти предоставят за подобряване на ефективността на бизнеса и намаляване на оперативните разходи.

Leave a Reply