Майсторски клас "Публично-частни партньорства" се организира от Юкономикс на 12 и 13 март

Майсторският клас по Публично-частни партньорства е теория и практика на дългосрочнoто сътрудничество между публични организации и частни субекти за целите на ускореното, качествено и ефективно предоставяне на публични услуги чрез оптимално разпределение на ресурси, рискове и възнаграждения. Представени са успешни проекти реализирани у нас и в чужбина.

Leave a Reply