МАЩАБЕН ПРОЕКТ И АМБИЦИИ ОТВАРЯТ ВРАТИТЕ НА НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ВРЪЩАТ У НАС НАУЧНИ СВЕТИЛА ОТ ЧУЖБИНА

Екип от преподаватели и изследователи на Химическия факултет на Софийския утиверситет „Св. Климент Охридски” си постави амбициозната задача да привлече водещи изследователи от чужбина и да популяризира научните постижения на факултета в научната общност, индустрията и обществото. Проектът е финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз и е с красноречивото име Beyond Everest.

Leave a Reply