МЕДИА ЗОНА на специализираните изложения

Екипът на изложбения комплекс разработва проект „Медиа зона“ на всяко изложение от началото на 2013г. В специално обособена площ се организира провеждането на индивидуални разговори – интервюта с участници в специализираните изложения. На компаниите се предоставя възможност за директно представяне на продуктите и услугите, с които участват във форума и за обръщение към техните потенциални партньори и клиенти.

Leave a Reply