Медокеми Лимитид насочва инвестиции към Централна Европа; Data3s печели основната поръчка за ИТ

Днес от Data3s обявиха, че са били избрани да предоставят изцяло нов модел на инфраструктура за данни на Медокеми Лимитид, който ще обедини всички данни на компанията и ще позволи по-добър обмен на информация между страните.

Leave a Reply