Меркатор Груп отчете 3,6% ръст на приходите през първото тримесечие от годината

Финансовите резултати на компанията са в съответствие с предварително поставените цели

Leave a Reply