Microinvest представи пред клиенти бизнес системите SugarCRM и Mago.net

Онлайн системата за управление взаимоотношенията с клиенти SugarCRM и ERP продукта Mago.net бяха акцент по време на бизнес закуска, организирана от българския софтуерен разработчик и диструбутор Microinvest. Като един от представителите на компанията SugarCRM за българския пазар, Microinvest извършва дейности по нейното превеждане, адаптиране и интеграцията й с други софтуерни системи.

Leave a Reply