Младежки екипи от България, Гърция и Франция демонстрираха спасяване на пострадали и дадоха съвети за правилни действия по време на кризисни ситуации

По време на събитието се проведоха 3 учебни демонстрации на младежки екипи за превенция срещу бедствия, които показаха на подрастващите правилните действия при наличието на опасна или екстремна ситуация.

Leave a Reply