На 6.11.2010 г. Ротари клуб София организира благотворителен бал за донабиране на средствата за закупуване на мобилен мамограф

Международен ротариански комитет Франция – България и Ротари клуб София решиха да инициират закупуване и безвъзмездно предоставяне на мобилен мамограф на Многопрофилна болница за активно лечение Белоградчик, по програма за скрининг на рака на млечната жлеза. Програмата ще се реализира от Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването”.

Leave a Reply