Национална среща на бизнеса в България "Гепард" се организира на 17 декември

Традиционно на Националната среща на бизнеса в България "Гепард" присъстват представители на изпълнителната власт, бизнесмени от цялата страна, представители на браншови организации, като тази година ще присъстват и представители на всички отличени компании от различните региони на страната, за да споделят накратко и пред всички своята успешна практика, да предадат своето позитивно послание за успешен бизнес.

Leave a Reply