Над 100 визи на ден издава САЩ на наши студенти

Средно по 120 визи на ден издава посолството на САЩ на български студенти, които кандидатстват по програмата за културен обемен Work and Travel.

Leave a Reply