НЕСТЛЕ СЪЗДАДЕ ЗВЕНО ЗА НАУКА ЗА ЗДРАВЕТО И ИНСТИТУТ ПО ЗДРАВНИ НАУКИ С ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ МЕЖДУ ХРАНИТЕ И ЛЕКАРСТВАТА

Нестле обяви създаването на Нестле „Здравни науки“ С.А. и Институт на Нестле за здравни науки, за да положи началото на нова индустрия между производството на храни и фармацевтиката.

Leave a Reply