Нов безплатен софтуер от Microinvest

Докато Търговският регистър е блокиран и фирмите не могат да използват услугите на портала, българска софтуерна компания разработи безплатен софтуер за валидиране на фирмена информация. Чрез проверка в сървърите на ЕС се осигурява точна и надеждна информация за Единен Граждански Номер (ЕГН), данни за фирма по Единен Идентификационен Код (ЕИК), ДДС номер на фирми от Европейския Съюз (ЕС), IBAN номер на банкова сметка.

Leave a Reply