Нова техника и технология за анализ на енергийната ефективност на помпените агрегати

На ВОДА СОФИЯ, ще бъде представена разработена програма и апаратура, анализираща енергийната ефективност на съществуващите енергоемки помпени агрегати и замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения

Leave a Reply