Нова версия за професионалните потребители на специализирания продукт за финансов анализ на отчетите на публичните компании, търгувани на БФБ – X3Analyses 9

Балкан Сървисис ООД, съвместно със Сервиз Финансови Пазари (дъщерно дружество на Българска Фондова Борса АД), разработи нова версия на първия по рода си продукт, предлагащ възможност за бърз и лесен финансов анализ на публичните компании, търгувани на БФБ - X3Analyses 9.

Leave a Reply