ОББ Асет Мениджмънт създава улеснена платформа за диалог по темата лични спестявания

Стартира уебсайтът spesti.li – с него финансовите експерти от ОББ Асет Мениджмънт си поставят амбициозната задача да улеснят и модерират един диалог за личните спестявания, от който да произлязат полезни съвети за всички, които искат да спестяват днес, за да могат да харчат и утре.

Leave a Reply