ОББ предлага преференциална лихва от 6.5% за земеделски заеми срещу европейска субсидия

За първи път през Кампания 2012 земеделските стопани имат възможността да кандидатстват за кредит още на етап заявяване на площите за подпомагане

Leave a Reply