ОББ стартира кредитирането по JEREMIE

Размерът е до 1 875 000 евро, а срокът до 72 месеца с гратисния период

Leave a Reply