ОББ удължава промоцията с лихви от 6.50% в лева и евро за нови ипотечни кредити

До края на декември 2012 остава в сила промоционалният лихвен процент 6.50% по новите ипотечни кредити на ОББ в лева и евро.

Leave a Reply