Обществен съвет за прозрачност ще разглежда сигнали за лошо административно обслужване

В Русе се проведе първото заседание на Областния обществен съвет за прозрачност и наблюдение. На заседанието беше обсъден и одобрен правилник, определящ организацията на дейността, състава, структурата и функциите на Обществения съвет.

Leave a Reply