Общинските фирми – икономически субекти с бъдеще

В последно време, при анализа на ОП “Развитие на селските региони”, се вижда значението, което се отделя на общините от една страна, като рецепиенти на средства и от друга, на ...

Leave a Reply