Обучение и бизнес симулация на тема: "Бизнесът в Действие: Корпоративна Социална Отговорност" се организира от AIESEC София УНСС от 5 до 7 март

Проектът представлява поредица от обучения и тридневна бизнес симулация, насочена към актуална тема за отговорния бизнес. В проекта се очаква да се включат над 100 студенти от водещи университети в София, които ще решават казуси, зададени от бизнес партьорите, участващи в събитието.

Leave a Reply