Обучение на обучители (Train The Trainer), 27-28.04.2011 г.

Целта на обучението е да научи бъдещите лектори как успешно да планират, подготвят и проведат обучение по своята специалност.

Leave a Reply