Обучение на тема: "Интернет маркетинг и реклама", с лектор Мартин Попов, ще се проведе на 27 и 28 март

Необходимостта от интернет комуникации се диктува от новите тенденции на онлайн пазара, който налага съвсем нови знания и практики в уеб маркетинга и уеб рекламата и се превръща във все по-налагаща се тенденция в българската практика.

Leave a Reply