Обучение: "Управление на визуалната комуникация Модул I", 26-27.02.2011 г.

Курсът е предназначен за всички професионалисти, които работят индивидуално или в(с) различни комуникационни и творчески структури – комуникационни специалисти, мениджъри на проекти, бранд мениджъри, дизайнери. Курсистите се запознават с професионалния мениджмънт на визуалната комуникация от гледна точка на ефективните интегрирани маркетингови комуникации в широкото поле между бранда, визуалните комуникации и дизайн мениджмънта.

Leave a Reply